Fernandes Bottling Blog

Duurzaam denken en doen

Fernandes Bottling Company  organiseert op 9 november a.s. voor het eerst het Duurzaam Denken en Doen Event. Het Duurzaam Denken en Doen project is gericht op maatschappelijk betrokken Surinamers, met als doel Surinamers beter bekend maken met het feit dat en de manier waarop Fernandes Bottling Company duurzaam onderneemt. Fernandes Bottling Company bestaat al 80 jaar en wijzijn gericht op een duurzame toekomst; en dat houdt voor ons in: een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waar wij onderdeel van zijn, begaan zijn met het welzijn van onze consumenten en werknemers en zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen.  

Fernandes Bottling houdt zich vanaf haar ontstaan bezig met de maatschappelijke aspecten van het ondernemen. In de duurzaamheidsverslagen wordt al 4 jaar de status en visie op het gebied van onder andere de wijze van besturen, arbeidsomstandigheden, sociale projecten en afvalbeheer gepubliceerd.

Het evenement van 9 november bestaat uit verschillende activiteiten, namelijk een workshop voor mensen die zich willen verdiepen in het onderwerp Duurzaam Ondernemen en de manier waarop een organisatie dat in de praktijk kan brengen,  een debat waarbij over de verschillende onderwerpen en oplossingen wordt gediscussieerd en ter afsluiting een netwerkborrel. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en verantwoord inkopen. Het debat zal publiekelijk toegankelijk zijn. Geef je via deze link op om het debat bij te wonen en mee te denken over deze onderwerpen.

Tijdens dit event zijn er verschillende partners van Fernandes Bottling die een bijdrage zullen leveren. De Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) is hier één van. Suriname heeft geen landelijk systeem voor gescheiden afvalinzameling en geen geformaliseerde infrastructuur voor recycling. Suresur onderneemt momenteel stappen, ondersteund door Fernandes Bottling Company, om het Afvalfonds landelijk operationeel te maken. Met het Afvalfonds kan landelijk gescheiden afvalophaal worden gerealiseerd en kunnen meerdere afvalstromen zoals papier, aluminum, karton, glas, PET en andere soorten plastic gerecyled worden middels een combinatie van huis-aan-huisophaal en openbare inlevercentra. Dit zal meer ingezameld recyclebaar materiaal opleveren dan een systeem van statiegeld. Fernandes Bottling Company neemt samen met Suresur het voortouw als het gaat om inzameling van PET-flessen en zal in de eerste helft van 2020 een pilotproject uitvoeren.  

In dit pilotproject zal  een start worden gemaakt met huis-aan- huis ophaal in delen van Paramaribo en openbare inlevercentra voor  verschillende afvalstromen in Commewijne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.