Fernandes Bottling Blog

Jubileumviering Coca-Cola 75 jaar in Suriname

Duurzaam ondernemen: onze resultaten in 2016

Sinds het openen van de deuren in 1939 is Fernandes Bottling Company zich bewust van de invloed die ons ondernemen heeft op het milieu en de maatschappij. Wij hebben een duurzame relatie met de Coca-Cola Company en in lijn met de 20/20 Vision van de Coca-Cola Company en vanwege onze eigen betrokkenheid met de Surinaamse samenleving hebben wij duurzaam ondernemen een belangrijk strategische speerpunt gemaakt in onze bedrijfsdoelstellingen. 

Klikt u op onderstaande foto voor een samenvatting van de resultaten op het gebied van water, energie en afval; gezondheid van onze medewerkers en consumenten, onze maatschappelijke bijdrage en de arbeidsomstandigheden.

Duurzaamheidsverslag 2016 Fernandes Bottling Company

Directeur Bryan Renten: “Met gepaste trost presenteren wij u dit jaar voor de derde keer onze resultaten van onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Het bewustwordingsproces in de Surinaamse samenleving voor wat betreft het belang van duurzaam ondernemen is de afgelopen jaren  toegenomen. Het beschermen van onze flora en fauna voor toekomstige generaties is een plicht van ons allen en Fernandes Bottling Company wil graag voorop lopen als het om de bescherming gaat van onze  prachtige samenleving.

Duurzaam ondernemen in Suriname kost vooralsnog veel geld.
Met name het op een milieu vriendelijke wijze verwerken van bedrijfsafval is zeer kostbaar en er zijn weinig tot geen gespecialiseerde bedrijven die deze diensten aanbieden. Desalniettemin hebben wij ons gecommitteerd om duurzaam ondernemen een belangrijk strategische speerpunt te maken in onze bedrijfsdoelstellingen. Ons doel om in 2020 te worden geclassificeerd als een ‘groen bedrijf’ is ambitieus; en gaat verder dan de doelstellingen die The Coca-Cola Company op het gebied van bijvoorbeeld milieu nastreeft.

Hoewel wij ook in 2016 op nagenoeg alle gebieden (milieu, gezondheid, sociaal) vooruitgang hebben geboekt zijn we niet tevreden over de mate waarin dit is geschied. Wij hebben daarom onze inspanningen in 2017 vergroot, om zodoende grotere stappen te maken in vooral het reduceren van ons water- en energie verbruik. Ons veiligheidsbeleid heeft vruchten afgeworpen met wederom een jaar zonder dodelijke ongevallen enminder incidenten.

In ons verslag over het jaar 2015 deden wij al melding van een aantal belangrijke uitdagingen waarvan wij verwachten dat die in sterke mate zullen blijven bestaan in de komende jaren:

  • Toenemende kritiek van overheidsinstanties en sociaal-maatschappelijke groeperingen op onze producten en verpakkingen.
  • De sterke verslechtering van de macro-economische omstandigheden, met als direct gevolg een scherpe daling van het besteedbaar inkomen en de toename van de bedrijfskosten. Dit zijn allemaal factoren die een enorme druk zullen leggen op de prestaties van de onderneming.
  • De verdere aanscherping van beleid en internationale standaarden van The Coca-Cola Company.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben zich inderdaad voortgezet en hebben ons als bedrijf gedwongen een aantal saneringsmaatregelen toe te passen. Die zijn echter niet van invloed gewest op onze investeringen in duurzaam ondernemen. Wij hebben tevens de dialoog met relevante stakeholders opgevoerd en werken aan concrete oplossingen voor het vraagstuk van plastic zwerfafval.”

Op onze website leest u meer over ons beleid voor Duurzaam Ondernemen en kunt u ons complete Duurzaamheidsverslag van 2016 (en ook eerdere verslagen) downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen over duurzaam ondernemen? Dan kunt u die mailen naar publicaffairs@fernandesbottling.com of contact met ons maken via social media. U vindt Fernandes Bottling Company op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en Google +.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.