Fernandes Goes Green logo

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Fernandes Bottling Company en wij proberen bij al onze bedrijfsactiviteiten de gevolgen voor het milieu en de samenleving verantwoord te houden.

Fernandes Goes Green omvat al onze inspanningen op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen; waaronder PET-recycling, afvalbeheer (waste management) en het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van milieubehoud.

 

Wat houdt Fernandes Goes Green in?

In 2010 is Fernandes Goes Green officieel een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid geworden, waarbij we het woord GREEN op de volgende manier invullen:

G = Groei van de organisatie
Zonder duurzame groei van de onderneming zullen wij niet in staat zijn om de voorgenomen milieu-inspanningen te realiseren.

R = Reduce, re-use en recycle
Alle inspanningen gericht op het verminderen, hergebruiken en recyclen van alle vormen van afval.

E = Environmental Sound Policies
Het ontwikkelen van een milieubeleid en de invoering van een milieu management systeem, te weten ISO 14001.

E = Educating of our People & Communities
Het streven om de groene gedachte tot “ a way of life” van onze medewerkers en de totale Surinaamse gemeenschap te maken, door hen het belang en de noodzaak van het behoud van ons milieu bij te brengen.

N = New Technologies
Fernandes Bottling Company tracht een leiderschapsrol te vervullen op het gebied van de toepassing van innovatieve technologieën in Suriname, die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het milieu.

Wat doet Fernandes Goes Green?

De belangrijkste aandachtsgebieden van Fernandes Goes Green zijn

- inzameling en recycling van PET
- water (afvalwaterzuivering en verminderen van watergebruik)
- afvalbeheer : reduce, re-use & recycle van alle afvalstromen
- verminderen energieverbruik

Binnen Fernandes Bottling Company

Bij Fernandes Bottling Company geloven we dat wij het goede voorbeeld moeten geven als het om milieuvriendelijk ondernemen gaat. In de praktijk houdt dat in dat wij bijvoorbeeld oplaadbare batterijen gebruiken in plaats van wegwerpbatterijen. Ons personeel gebruikt in de bedrijfskantines geen wegwerp-koffiebekers maar eigen mokken.
Karton, plasticfolie en houten pallets van ons bedrijf worden ingezameld voor recycling en ons bedrijfsafval gescheiden wordt ingezameld.

99% van al ons bedrijfsafval wordt gerecyled om als grondstof te dienen voor andere doeleinden of hergebruikt.

Koelgassen die vrijkomen bij onderhoudsactiviteiten aan koelapparatuur worden in speciale gascilinders opgevangen door een zogeheten refrigerant recovery-apparaat. Er vindt daardoor geen uitstoot van koelgassen plaats. Het afvalwater van onze productieprocessen wordt in onze Waste Water Treatment Plant middels een biologisch proces gezuiverd voordat het terug het milieu in stroomt. Daarnaast streven we ernaar om elk jaar het gebruik van energie en water te verminderen ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

Recyleton Coca-Cola

Buiten Fernandes Bottling Company

Het is een feit dat een groot deel van het zwerfafval in Suriname bestaat uit lege PET-flessen. Dit heeft veel negatieve effecten op onze leefomgeving. Buiten ons bedrijf ondersteunen wij daarom verschillende organisaties die zich bezig houden met onder andere deze PET problematiek en milieubehoud.

In 1998 is Fernandes Bottling Company gestart met het produceren van softdrinks in PET-flessen, en beseften wij direct dat we als producent ook een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat onze flessen zo min mogelijk schade aan het milieu berokkenen. We zijn dan ook gelijk begonnen met ons inzamelings- en recycling programma; als pionier in Suriname. In samenwerking onder andere Stichting Support Recycling Suriname en Clear Packaging & Recycling NV worden PET-flessen ingezameld, versnipperd en verscheept naar het buitenland voor verder verwerking.

Daarnaast hebben we op uiteenlopende manieren ondersteuning verleend aan nationale initiatieven zoals Krin Kondre / Nationale Schoonmaakactie, Clean up the world, Coastal Clean Up en World Clean Up Day. Ook kleinere initiatieven, projecten en evenementen worden in samenwerking met lokale gemeenschappen, organisaties en de overheid ontwikkeld en ondersteund.

World Without Waste

Verpakkingen voor voedsel en dranken vormen een onderdeel van onze moderne levens; maar zorgen ook voor wereldwijde problemen. Zoals vele bedrijven die producten maken waar we allemaal van houden, dragen ook onze verpakkingen bij aan deze wereldwijde uitdaging. 

We hebben een verantwoordelijkheid om dit probleem te helpen oplossen. Door te investeren in onze aarde en in onze verpakkingen, kunnen we ervoor zorgen dat het probleem met verpakkingen tot het verleden behoort. Om dit te realiseren gaat The Coca-Cola Company voorop met een gedurfd, ambitieus doel: om tegen 2030 voor elke fles of elk blikje dat wij verkopen er één te recyclen.

Dit is onderdeel van een grotere strategie om op een verantwoorde wijze te groeien naar een total beverage company. Het is het juiste om te doen voor onze aarde, onze gemeenschappen en onze business.

Hoe willen wij dit realiseren?

  • Investeren in onze aarde: we werken eraan om mensen samen te brengen zodat wij voor elke fles en elk blikje dat wij verkopen er één ingezameld en gerecyled kan worden. Hierbij werken wij ook aan het vergroten van bewustzijn over gescheiden afvalinzameling en recycling en het toegankelijk maken hiervan. Consumenten moeten begrijpen wat er gerecyled kan worden, hoe dat te doen, en waar men terecht kan
  •  Investeren in onze verpakkingen: we werken aan het 100% recyclebaar maken van al onze verpakkingsmaterialen; en het gebruik van meer gerecyclede grondstoffen voor onze verpakkingen

Sinds 2015 werken wij samen met de Stg SureSur aan het opbouwen van een landelijk inzameling- en recyclingsstructuur waarbij de producerende en importerende bedrijven de lasten dragen. Hier kunt u meer over lezen in ons blog. 

 

Wilt u meer informatie over Fernandes Goes Green of zou u een bijdrage willen leveren aan onze inspanningen? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.